Bemiddelingscommissie

De bemiddelingscommissie heeft tot taak: gevraagd en ongevraagd adviseren van de respectievelijke besturen en vergaderingen van eigenaren inzake juridische en bestuurlijke aangelegen m.b.t. de hoofd VvE, A1 en A3. De commissie kan door bestuur en/of vergadering van eigenaren en een individuele eigenaar gevraagd worden te bemiddelen bij een onderling conflict.

Nog geen pasfoto
Coördinator
Vacant
Pasfoto Jan
Jan Stans
Zilvermeeuw 31
Nog geen pasfoto
Vacant

De taak- en procedurebeschrijving van deze commissie zijn hier nader beschreven.

Vragen en opmerkingen aan de bemiddelingscommissie kunt u hier doorgeven.