Bemiddelingscommissie

De bemiddelingscommissie heeft tot taak: gevraagd en ongevraagd adviseren van de respectievelijke besturen en vergaderingen van eigenaren inzake juridische en bestuurlijke aangelegen m.b.t. de hoofd VvE, A1 en A3. De commissie kan door bestuur en/of vergadering van eigenaren en een individuele eigenaar gevraagd worden te bemiddelen bij een onderling conflict.

L
Leo Schaap
Zilverreiger 153

Vragen en opmerkingen aan de bemiddelingscommissie kunt u hier doorgeven.