VVE A1

VVE A1 beheert de gemeenschappelijke gedeelten van Bungalowpark “De Goede Ree” voor haar leden, de eigenaren, en geeft uitvoering aan haar ondersplitsingsakte.

Het bestuur van VVE A1 bestaat uit:

Nog geen foto
Voorzitter
Bernard Oosterom
Zilverreiger 135
Pasfoto
Secretaris
plv. penningmeester

Jeffrey van Doorenmalen
Zilverplevier 149
Nog geen foto
Penningmeester
Vacature
Pasfoto
Bestuurslid
Dick van Mourik
Zilverplevier 138,139,141
Nog geen pasfoto
Communicatie
Vacature

Ondersteunende taken:

Nog geen foto
Administratie
Peter Buma
Merel 65

De VVE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24452233.

Vragen en opmerkingen aan het bestuur van VVE A1 kunt u hier doorgeven.