Cameratoezicht

Op het park zijn verschillende camera’s geïnstalleerd om te waken over uw en onze eigendommen en misstanden te kunnen vastleggen (o.a. bij de toegangsweg, slagboom, bezoekersparkeerplaats, tuinafvalcontainer, afvalcontainers en het posthuis).

Eventuele misstanden op het park kunt u middels dit formulier doorgeven.