VVE A3

VVE A3 beheert de gemeenschappelijke gedeelten van Buitenplaats “De Goede Reede” voor haar leden, de eigenaren, en geeft uitvoering aan haar ondersplitsingsakte.

Het bestuur van VVE A3 bestaat uit:


Voorzitter
Laurens

Secretaris
Agnes

Penningmeester
Serge

De VVE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24456477.

Vragen en opmerkingen aan het bestuur van VVE A3 kunt u hier doorgeven.