Hoofd VVE

De Hoofd VVE beheert de hoofdwegen, de riolering, de elektriciteitskabels, de gasleidingen en de waterleidingen voor haar drie leden en geeft uitvoering aan de splitsingsakte.

Het bestuur van de Hoofd VVE bestaat uit de voorzitters van de 3 VVE’s.


Voorzitter
Namens VVE A1

Bernard
Pasfoto Anneke
Bestuurslid
Namens
VVE A2
Anneke

Secretaris
Namens
VVE A3
Laurens

De VVE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24452074.

Vragen en opmerkingen aan de Hoofd VVE kunt u hier doorgeven.