Hoofd VVE

De Hoofd VVE beheert de hoofdwegen, de riolering, de elektriciteitskabels, de gasleidingen en de waterleidingen voor haar drie leden en geeft uitvoering aan de splitsingsacte.

Het bestuur van de Hoofd VVE bestaat uit de voorzitters van de 3 VVE’s.

vacature
Voorzitter
Namens VVE A1

Bernard Oosterom
Zilverreiger 135
AVerbeek
Bestuurslid
Namens
VVE A2
Anneke Verbeek
Doelweg 35
vacature
Secretaris
Namens
VVE A3
Vacature

Vragen en opmerkingen aan de Hoofd VVE kunt u hier doorgeven.