Parkcoördinator

De Parkcoördinator regelt de dagelijkse gang van zaken op het park en is aanspreekpunt voor de hovenier, leveranciers, plaatsingen van chalets, enz. Deze rol wordt ingevuld door onderstaande personen, bereikbaar op telefoonnummer 06-13537628.

Nog geen pasfoto
Jaap Klijn
Zilvermeeuw 50
Nog geen pasfoto
Jack de Bruijn
Spreeuw 155
Pasfoto Leo
Leo Schaap
Zilverreiger 153

Vacature

Vragen en opmerkingen aan de parkcoördinator kunt u hier doorgeven.