Parkregels

Om het park prettig leefbaar te houden hebben we met elkaar een aantal parkregels afgesproken. Er is een huishoudelijk reglement voor de Hoofd VVE (die geldt voor iedereen op het park), voor VVE A1 (kavelnummer 48 t/m 186) en voor VVE A3 (kavelnummer 4 t/m 47).

Voor huurders is een uittreksel van de reglementen beschikbaar dat automatisch toegestuurd wordt als zij door de verhuurder worden aangemeld middels het verhuurformulier (verplicht).